Daňová evidence
Vedení daňové evidence zpracováváme pro všechny živnostníky a podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami a nechtějí si daňovou evidence zpracovávat sami nebo na to nemají čas.

Nabízíme Vám tyto služby :
-
předávání dokladů podle domluvy - možno v sídle Vaší společnosti
- zpracování a kontrola předaných účetních dokladů
- zpracování tiskových podkladů - peněžní deník, závazky a pohledávky atd.
- zhotovení přehledů dle potřeb klienta
- zpracování ročních uzávěrkových prací
- příprava podkladů ke kontrolám
- zastupování na úřadech
- rekonstrukce daňové evidence
- účetní poradenství

Převezmeme od Vás doklady tam, kde si dle domluvy určíte. Můžeme za Vámi přijet i do Vaší firmy, abychom ušetřili Váš pracovní čas. Je možné nám doklady zasílat i naskenované emailem. Doklady zkontrolujeme, zpracujeme a založíme. Měsíční a čtvrtletní tiskové sestavy předáváme při osobní schůzce nebo zasíláme v elektronické podobě. Po ukončení ročního účetního období zpracujeme uzávěrku. Doklady za celý rok zkompletujeme. V případě potřeby Vás zastoupíme na úřadech a při kontrolách.

Zpracování daní :
- zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní DPH)
- zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob - pro zaměstnance
                                                                               - pro FO včetně výkazů a přehledů
- zpracování daně silniční
- zpracování daně z nemovitostí, darovací, dědické a z převodu nemovitostí

DPH bude zpracováno podle toho zda je čtvrtletní nebo měsíční včetně souhrnu dokladů.
Daň z příjmů FO Vám zpracujeme po uzavření ročního účetnictví včetně výkazů ( výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů ) a přehledů (zdravotní pojištění a sociální pojištění). Vypracujeme také kalendář záloh na daň z příjmů.
Při zpracování daně silniční zároveň vytvoříme kalendář záloh na další období pro tuto daň.
Vypracování ostatních daní je podle potřeb zákazníka.
Pro zaměstnance - vypracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
...kam nechodí účetní, tam chodí berní úřad ...
Vedení účetnictví, daňová evidence,
jednoduché účetnictví, mzdy
Kontakt
Neziskové organizace
Vedení účetnictví
Daňová evidence
Úvod

Bc. Zuzana Prokelová
IČ: 75967910

Kancelář:
Poříčí 12, Praha 1
Palác YMCA

Telefon:

724 471 721
606 352 902


Email: prokelova@prokel.eu
www.prokel.eu