...kam nechodí účetní, tam chodí berní úřad ...
Vedení účetnictví, daňová evidence,
jednoduché účetnictví, mzdy
Kontakt
Neziskové organizace
Vedení účetnictví
Daňová evidence
Úvod

Bc. Zuzana Prokelová
IČ: 75967910

Kancelář:
Poříčí 12, Praha 1
Palác YMCA

Telefon:
724 471 721
606 352 902


Email: prokelova@prokel.eu
www.prokel.eu

Neziskové organizace:

Nabízíme Vám zkušenosti se zpracováním podvojného účetnictví a dotací  pro občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a instituce, nadace a jiné. 
Jsme schopni zajistit i jednoduchého účetnictví pro malá občanská sdružení, náboženské obce a jiné.

Nabízíme Vám tyto služby:
-  předávání dokladů podle domluvy - možno v sídle Vaší společnosti
- zpracování a kontrola předaných účetních dokladů
- zpracování tiskových podkladů - účetní deník, pokladní kniha, závazky, pohledávky atd.
- zhotovení přehledů dle potřeb klienta
- zpracování ročních uzávěrkových prací
- příprava podkladů ke kontrolám
- zastupování na úřadech
- rekonstrukce účetnictví
- účetní poradenství

Převezmeme od Vás doklady tam, kde si dle domluvy určíte. Můžeme za Vámi přijet i do Vaší firmy, abychom ušetřili Váš pracovní čas. Je možné nám doklady zasílat i v elektronické podobě emailem. Doklady zkontrolujeme, zpracujeme a založíme. Měsíční a čtvrtletní tiskové sestavy předáváme při osobní schůzce nebo zasíláme v elektronické podobě. Po ukončení ročního účetního období zpracujeme uzávěrku. Doklady za celý rok zkompletujeme. V případě potřeby Vás zastoupíme na úřadech a při kontrolách.  Provádíme také rekonstrukce účetnictví na základě Vašich požadavků.

Zpracování daní :
- zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní DPH)
- zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob  > včetně výkazů 
- zpracování daně z nemovitostí, darovací, dědické a z převodu nemovitostí

DPH bude zpracováno podle toho  zda je čtvrtletní nebo měsíční včetně souhrnu dokladů.
Daň z příjmů Vám zpracujeme po uzavření ročního účetnictví včetně výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha ).  Vypracujeme také kalendář záloh na daň z příjmů.
Při zpracování daně silniční zároveň vytvoříme kalendář záloh na další období pro tuto daň.
Vypracování ostatních daní je podle potřeb zákazníka.

Ceník jednoduchého účetnictví je shodný s ceníkem pro daňovou evidenci.
Roční vyúčtování dotací – cena dohodou.